190119 Hallituksen järjestäytymiskokous Varvojärvellä